Kontakt

Pavel Hainrich

Majitel

Lukáš Brablík

Manager Dispečinku

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4099116369/0800

Variabilní symbol: číslo rezervace PH:

Platba musí být zaslaná na náš účet před uskutečněním přepravy jinak nebude realizována.

Zeptejte se nás na cokoli


cs_CZ