fbpx

Ochrana osobních údajů

1. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které mohou být s vámi spojeny jako jednotlivec. Příklady zahrnují vaše jméno, adresu, poštovní adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme o vás?

S výše uvedenými informacemi nakládáme a zpracováváme je za účelem využití služeb poskytovaných PHCars a pro marketingové účely, zejména pro účely:

Proveďte online rezervaci
Zúčastněte se průzkumu
Contact PHCars via email, call center, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus and post
Využijte naše online služby
Udělejte rezervaci online

3. Collection, processing and use of personal data by PHCars

Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme shromažďované informace jiným subjektům, ledaže povinnost jejich zpřístupnění vyplývá z obecně platných právních předpisů, nebo když jsou údaje o uživateli nezbytné pro poskytování služeb uživatelům s určitým cílem a za podmínek uvedených níže:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat, patří

Kontaktní informace (jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo)
Informace o účtu (například uživatelské jméno a heslo)
Demografické informace (například věk a pohlaví)
Informace o rezervačním požadavku
Informace o geografickém umístění
Informace o zařízení, které používáte pro přístup k platformě (například IP adresa, operační systém a webový prohlížeč)
Vaše dotazy / připomínky během vašich cest nebo po nich

Tyto údaje používáme pro účely uvedené v každém případě, nebo které jsou zřejmé z dotazu, například údaje o rezervačním dotazu slouží k uspokojení vašich požadavků. Vaše data jsou používána pouze pro komerční účely v rámci naší vlastní reklamy (včetně doporučení doporučení) v rozsahu, který je zákonem povolen. Můžeme sdělit informace o vás (i), pokud jsme povinni tak učinit zákonem nebo právním procesem, (ii) pokud jsme přesvědčeni, že zveřejnění je nezbytné k zabránění poškození nebo finanční ztráty, nebo (iii) v souvislosti s vyšetřováním podezřelých nebo skutečná podvodná nebo nezákonná činnost.

Při návštěvě platformy můžeme také shromažďovat informace o vašich online aktivitách v průběhu času a na webových stránkách třetích stran nebo online službách. 

Abychom zlepšili naše online služby, můžeme ukládat a používat informace o tom, jak používáte naše služby a naše webové stránky. Takto shromážděná data nemohou být spojena zpět s jednou osobou (pseudonymizace). 

4. Ukládání dat

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k účelům stanoveným v těchto zásadách nebo v souladu s ustanoveními příslušných zákonů.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v bezpečném provozním prostředí, které není přístupné široké veřejnosti. V našich fyzických zařízeních máme zavedena bezpečnostní opatření, abychom chránili před ztrátou, zneužitím nebo změnou vašich osobních údajů našimi zaměstnanci nebo třetími stranami.

5. Otázky a kontakty

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů PHCars, kontaktujte oddělení ochrany osobních údajů na adrese info@phcars.cz

V Praze  10.12.2019

cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština